کاهش 39 درصدی حجم ورودی آب به سدهای کردستان
چهارشنبه، 2 تیر 1400
کاهش 39 درصدی حجم ورودی آب به سدهای کردستان
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: حجم ورودی آب به سد‌های استان هم اکنون یک میلیارد و 99 میلیون مترمکعب و سال گذشته در همین موقع 2 میلیارد و 788 میلیون مترمکعب بوده است که نشان از کاهش 39 درصدی دارد.

به گزارش کورده واری آنلاین، آرش آریانژاد با اشاره به اینکه حجم آب مخازن سد‌های کردستان نسبت به مدت مشابه در سال قبل 23 درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: حجم نرمال مخازن سد‌های استان 2 میلیارد و 797 میلیون مترمکعب است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر  53.1 درصد مخازن استان پر است، گفت: این میزان در سال گذشته برابر با 68.9 درصد بوده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان، حجم ورودی آب به سد‌های استان هم اکنون یک میلیارد و 99 میلیون مترمکعب و سال گذشته در همین موقع 2 میلیارد و 788 میلیون مترمکعب بوده است که نشان از کاهش 39 درصدی دارد.

آریانژاد ظرفیت نرمال مخزن سد قشلاق 215 میلیون مترمکعب بیان کرد و گفت: حجم آب مخزن این سد در حال حاضر 161 میلیون مترمکعب بوده که 75 درصد پر است.

وی خاطرنشان کرد: 98 درصد سد قشلاق سال گذشته در همین ایام پر بود اما متاسفانه کاهش نزولات آسمانی موجب رسیدن به این رقم در سال‌جاری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان افزود: حجم مخزن سد سنگ سیاه نیز 33 میلیون مترمکعب و حجم آب مخزن آن در حال حاضر 16.79 میلیون مترمکعب است.

وی با بیان اینکه حجم این سد در سال گذشته براساس آمار موجود 24.45 میلیون مترمکعب بود، اضافه کرد: از چهار میلیون مترمکعب حجم نرمال مخزن سد بانه، 2.26 میلیون مترمکعب آن پر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان خاطرنشان کرد:این رقم در مدت مشابه پارسال 4.12 میلیون مترمکعب بوده و 55 درصد آن در حال حاضر پر است در حالی که در سال قبل در همین ایام 100 درصد پر بود.

آریانژاد گفت: از 64.91 میلیون مترمکعب حجم نرمال مخزن سد زریبار هم، اکنون این سد 43.65 میلیون مترمکعب آب دارد و 67 درصد آن پر است، در حالیکه سال گذشته همین موقع 98 درصد پر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: سد گاران 84.42 میلیون مترمکعب ظرفیت دارد و در حال حاضر حجم آب مخزن این سد، 81.44 میلیون مترمکعب و 96 درصد پر است، در حالیکه سال قبل میزان پرشدگی 100 و حجم مخزن آن 84.51 میلیون مترمکعب بود.

آریانژاد با بیان اینکه هم‌اکنون از حجم نرمال 16 میلیون مترمکعبی سد زیویه 2.19 میلیون مترمکعب آن معادل 53 درصد آن آب ذخیره و رقم ثبت شده است، گفت: حجم آب مخزن این سد در سال گذشته و در همین موقع 4.12 میلیون مترمکعب بود.

وی افزود: 11.42 میلیون مترمکعب حجم نرمال سد سورال است و اکنون 95 درصد آن پر و حجم کنونی آب مخزن این سد 10.85 میلیون مترمکعب است که سال گذشته در همین زمان 11.42 میلیون مترمکعب بود.

وی عنوان کرد: حجم نرمال سد چراغ ویس نیز 86 میلیون مترمکعب و حجم آن اکنون 47.53 میلیون مترمکعب است که براین اساس55 درصد آن پر است.

نویسنده: خبات ساعدی
چاپ خبر
ارسال نظر
*نام
ایمیل
*نظر